Disclaimer

Babyvandaag.nl is een site van iMood te Amsterdam.

Babyvandaag geeft praktische adviezen tijdens je zwangerschap en bij het eerste levensjaar van je baby. Deze informatie is informatief en onafhankelijk. Het overgrote deel van de informatie wordt door wetenschappers gedragen, echter het menselijk lichaam is zeer complex en we kunnen niet ieder individu adviseren. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het zonder doktersadvies wijzigen, weigeren of aanpassen van behandelmethodes, of levensstijl. Hoewel de inhoud van Babyvandaag met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, gaan de ontwikkelingen op gezondheidsgebied en educatie erg snel en kunnen onjuistheden niet altijd vermeden worden. De redactie raadt de bezoeker dan ook aan altijd advies aan een arts, deskundige of specialist te vragen alvorens eventuele wijzigingen in behandelmethode of levensstijl door te voeren.

De informatie op onze website bevat op geen enkele wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. De informatie op deze website dient ter ondersteuning.

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites en informatiebronnen over zwangerschap en het eerste levensjaar van uw baby. Deze worden je hier echter alleen als informatie ter beschikking gesteld. Babyvandaag kan geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Mocht je vragen hebben aangaande deze producten dient u zich bij de desbetreffende verkoper/aanbieder te vervoegen.

Babyvandaag aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie of de toepassing van producten die zich op deze of andere websites, of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevinden en waarnaar op deze website verwezen wordt.

Daar waar bezoekers van Babyvandaag persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij anders aangegeven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor advertenties op de site.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden. Heb je vragen of opmerkingen over het bovenstaande mail ons dat op redactie@babyvandaag.nl.